{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Home

 21 MAART TOT EN MET 24 MAART TENTOONSTELLING HOFJES, PADEN EN PAKHUIZEN

Een grote groep enthousiaste vrijwilligers van onze vereniging is meer dan anderhalf jaar bezig geweest met het opzetten van de tentoonstelling' hofjes, paden en pakhuizen'.
Het resultaat mag er zijn: een prachtige blik in het verleden van ons mooie dorp met toen nog ca. vijftien paden, negen hofjes en maar liefst honderdzeventig pakhuizen!

De tentoonstelling wordt gehouden in de clubgebouwen van de duiv...ensportverenigingen aan de Noordsterweg 10-12 (iets voorbij de plek waar vroeger het zwembad De Watering was).
Onze scheidend voorzitter Dick Zwart verricht 21 maart rond 14.00 uur de officiële opening.
De expositie is op genoemde dagen te bewonderen vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt euro 2,50 per persoon.

SPECIALE EDITIE WORMERVEER WELEER
De redactie van ons tijdschrift Wormerveer Weleer brengt ter gelegenheid van de tentoonstelling een speciale editie uit over ‘Hofjes, paden en pakhuizen’.
Deze is bij de tentoonstelling verkrijgbaar voor de prijs van euro 4.50.

SPECIALE WANDELINGEN
Op zaterdag 23 en zondag 24 maart organiseert de HVW in het kader van de tentoonstelling bovendien een tweetal wandelingen onder leiding van HVW-lid Piet Jongert.
Pakhuis Purmerend aan het Sluispad, pakhuis Nieuwe Sluis aan het Karnemelkspad en pakhuis De Wildeboer aan de Dubbelebuurt zijn die dagen van 12.00 uur tot 17.00 uur geopend.
De deelname aan de wandeling bedraagt euro 4 per persoon.
Men start om 9.30 uur vanaf ons clubhuis, te bereiken via de Steijnstraat naast huisnummer 2.
U kunt zich hiervoor vooraf aanmelden bij Piet Jongert, tel. 075-6213749.


HET PRAATJE GAAT WEER

Op woensdag 13 maart aanstaande organiseert de Historische Vereniging Wormerveer het inmiddels ‘wereldberoemde' HET PRAATJE GAAT WEER met Diet List.
Het aantal luisteraars/vertellers neemt nog steeds toe.
Wilt u ook uw herinneringen delen of gewoon luisteren naar en genieten van mooie verhalen over vroeger?
Komt u dan langs in ons clubhuis, adres Zaanweg 124 achter, te bereiken via de Steijnstraat naast huisnummer 2.
De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur.
U herkent ons clubhuis meteen aan de onlangs aangebrachte mooie fotowand met foto’s van oud Wormerveer.

De toegang is gratis.
Niet-leden zijn ook van harte welkom!

LICHTJESAVOND GROOT SUCCES!


De Oude Begraafplaats West in Wormerveer stond weer in het teken van de lichtjesavond, georganiseerd door de Historische Vereniging Wormerveer.

Na een kort welkomstwoord door onze voorzitter Dick Zwart opende wethouder Natasja Groothuismink deze lichtjesavond met een gedicht van Hans Kuiper.
Hierna zongen kinderen van de openbare basisschool De Pionier onder leiding van meester Paul een lied....
Tenslotte las een groot aantal kinderen hun zelf gemaakte gedichten over de begraafplaats voor.
Er zaten weer pareltjes tussen!

Hierbij een foto-impressie van ons lid Pieter Harbering.

 
     
 
     
 

 

 

RESTAURATIE LAANGRAF

Het hele jaar door heeft de Historische Vereniging Wormerveer activiteiten georganiseerd rondom het 150-jarig bestaan van de monumentale Oude Begraafplaats West aan het eind van de Marktstraat in Wormerveer.
Als kers op de taart heeft Cees Woud Natuursteen gisteren de restauratie van het aldaar aanwezige Laangraf voltooid.
Degenen die de restauratie van dit familiegraf met hun financiële steun mogelijk hebben gemaakt, kwamen gistermiddag bijeen om het resultaat te bewonderen.
Uiteraard waren ook onze vrijwilligers van de werkgroep Oude Begraafplaats hierbij uitgenodigd.
Na afloop van deze toch wel stormachtige bijeenkomst liep het gezelschap naar Lokaal de Kroon voor een hapje (gratis verstrekt door Lokaal De Kroon) en een drankje.

   
   
 

Wilt u een vergroting zien van de foto's van het Laangraf klik dan op de foto.

LEDENCONTACTMIDDAG OUDE BEGRAAFPLAATS WORMERVEER WEST GROOT SUCCES.

De Kosterij barstte bijna uit haar voegen om alle belangstellenden voor onze presentatie over de monumentale Oude Begraafplaats West een zitplaats te kunnen bieden!

De fotostory/Power Pointpresentatie van Pieter Harbering oogstte veel bewondering. De toelichting hierop door onze voorzitter Dick Zwart maakte het plaatje compleet.

Vrijwilliger Willem Schraal gaf namens de werkgroep Oude Begraafplaats met verve uitleg over de door deze vrijwilligers verrichte (zware) werkzaamheden met het optakelen van wel tot acht meter diepte gezakte graven.

Voor een algehele indruk zie you tube: Pieter Harbering (https://www.youtube.com/watch?v=9efJ_wqADUU)

Zedo las een door hem zelf geschreven verhaal voor over zijn bezoek aan de Oude Begraafplaats.
Mooi verwoord, Zedo!

 

BRANDWEERKAZERNE WORMERVEER GEMEENTELIJK MONUMENT

Verdere informatie is te vinden op pagina nieuws (klik op de link)

 


VANAF HEDEN TE KOOP

Een boek over de kunstenaar WILLEM VAN LEIJDEN, een nakomeling van een rolreder, die leefde van 29 oktober 1855 – 6 december 1920. Geschreven door JAAP KLOMP, lid van onze vereniging. 

Verdere informatie is te vinden op pagina nieuws (klik op de link)

 

HISTORISCHE VERENIGING WORMERVEER OP ZAANRADIO

Verdere informatie is te vinden op pagina nieuws (klik op de link)


Monumentenstatus begraafplaats West in Wormerveer 

Zaanstad wijst de algemene begraafplaats West in Wormerveer aan als monument. Toen de begraafplaats in 1867 werd aangelegd bestond de omgeving uit weilanden en sloten. Met de groei van Wormerveer is de begraafplaats in de loop van de 20ste eeuw geheel ingesloten door bebouwing. Het is nu herkenbaar als hoog opgaande groensingel die beeldbepalend is in het centrum van Wormerveer. Met het aanwijzen van de begraafplaats als gemeentelijk monument kunnen de historische waarden van het terrein en verschillende graven worden behouden. De begraafplaats is de laatste rustplaats van (bekende) lokale en regionale ondernemers en industriëlen, burgemeesters, notabelen en arbeiders uit de vele fabrieken in de omgeving.

Op verzoek van de Historische Vereniging Wormerveer is de waarde van deze historische begraafplaats onderzocht en beschreven. Het terrein is beoordeeld op basis van een zestal criteria: architectuurhistorische waarde, cultuurhistorische waarde, stedenbouwkundige waarde, gaafheid, zeldzaamheid en fysieke kwaliteit. Hieruit bleek dat het een voor Zaanstad bijzonder terrein betreft. De begraafplaats is als dorpsbegraafplaats aangelegd in de 19e eeuw. Bijzonder is de sobere (Doopsgezinde) grafcultuur van de Zaanstreek. Daarnaast is het terrein is van belang als verwijzing naar de lokale geschiedenis van Wormerveer. Na een periode van verminderde aandacht voor dit terrein heeft de vereniging zich vanaf 2004 ingezet het terrein te onderhouden en de waardevolle structuren en graven voor verder verval te behoeden. Met een monumentenstatus blijft de begraafplaats behouden en worden de financieringsmogelijkheden voor behoud en restauratie van het graven vergroot.

Het ontstaan

Aan het einde van de Marktstraat is één van de vier begraafplaatsen aangelegd in 1867. Vooruitlopend op de begrafeniswet van 1869 die begraven in de stad of dorp verbood, is het terrein destijds buiten het dorp geplaatst. Een van de bekendste hiervan is het familiegraf van de familie Laan, een ondernemersfamilie die een grote invloed had in veel bedrijven in de Zaanstreek. De familie Laan had oog voor het welzijn van de Wormerveerse bevolking, wat onder meer blijkt uit hun bijdrage voor de aanleg van de begraafplaats. De begraafplaats is nog altijd in gebruik, het eigendom ligt bij de gemeente Zaanstad. 

 

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN!

Door lid te worden helpt u ons bij onze activiteiten de geschiedenis van Wormerveer en West-Knollendam te behouden en door te geven aan een volgende generatie. 

WAT KRIJGT U ALS LID VAN DE HVW?
Jaarlijks drie uitgaven van ons ‘wereldberoemde’ tijdschrift  WORMERVEER WELEER
en drie Nieuwsbrieven, met  nieuws over onze activiteiten.
De contributie bedraagt  € 18.50 per jaar.

BENT U AL LID?
Dan kunt u ons steunen door een nieuw lid aan te brengen of iemand een jaar-lidmaatschap cadeau te geven. 

(WELKOMST)GESCHENK
In bovenstaande gevallen geeft de HVW u als beloning een in eigen beheer uitgegeven boek.

Leden kunnen ook kiezen voor een eenmalige korting van € 2.50 op de contributie.

AANMELDEN
kan door € 18.50 over te maken naar ons rekeningnummer:  

NL12 RABO 0151 9822 52  t.n.v. De Historische Vereniging Wormerveer,  onder vermelding van uw naam en adres.

Ook kunt u zich nu online aanmelden. Klik op onderstaande link en vul het aanmeldingsformulier in.

Online lid worden


Wij begroeten u graag als nieuw lid!

ANBI

De HVW heeft sinds kort de ANBI-status. Verdere informatie vindt u onder de knop CONTACT

De HVW website is een belangrijke informatie- en communicatiekanaal voor een ieder die geïnteresseerd is in Wormerveer en haar geschiedenis. Naast veel nieuws en wetenswaardigheden kunt u hier ook terecht voor aanmelding als lid en bestellen van artikelen als publicaties en foto’s. Ook kunt u reageren op verschenen artikelen of vragen stellen over de vereniging of de Wormerveerse historie.

 

Waarom de Historische Vereniging Wormerveer? 


Geruime tijd voor de viering van het 500-jarig bestaan van Wormerveer als dorpsgemeenschap in 2003, kwamen een aantal betrokken Wormerveerders met het initiatief om ter gelegenheid van dit heuglijke feit een boekwerk uit te geven over de historie van dit Zaandorp. Omdat echter de voorbereidingstijd te kort bleek om dit boek te presenteren in het feestjaar, is dit idee losgelaten en hebben de initiatiefnemers zich gericht op het oprichten van een historische vereniging.

Najaar 2002 was een en ander een feit en ging de kersverse vereniging van start met als belangrijkste doelstelling het blootleggen en openbaar maken van de geschiedenis van Wormerveer in de ruimste zin van het woord. De viering van Wormerveer 500, een half jaar later, legde de vereniging geen windeieren en zo kon nauwelijks een jaar na oprichting het 400e lid genoteerd worden. Tijdens dit feestjaar manifesteerde de vereniging zich ook middels een tentoonstelling, de presentatie van het eerste periodiek en de uitgave van een prent. Een flink aantal actieve leden vonden elkaar binnen enkele werkgroepen (zie ook: HVW werkgroepen) welke verantwoordelijk zijn voor een aantal activiteiten of evenementen. Anno 2014 telt de HVW 14 werkgroepen.

Inmiddels heeft de vereniging aangetoond in een belangrijke behoefte te voorzien en schommelt het ledental rond de 800. Binnen de Wormerveerse gemeenschap is de HVW een belangrijke factor en ook buiten haar werkgebied is zij een niet te onderschatten gesprekspartner wanneer het over zaken als Zaans erfgoed gaat. Als hoogtepunten van de afgelopen jaren mogen onder meer genoemd worden de overzichtstentoonstelling over de schilder/graficus Gerrit de Jong, de adoptie van de Oude Begraafplaats, de presentatie van het Wormerveers Monumentenboek, de adviserende rol bij het aanvullen van de gemeentelijke monumentenlijst en de terugkeer van de Wateringse Brug.

Lid worden?

Aanmeldingen: 

per e-mail:  penningmeester of telefonisch 075 - 635 19 64

Contributie per jaar € 18.50.
Bankrekeningnummer: NL12 RABO 0151 9822 52  t.n.v. De Historische Vereniging Wormerveer,  onder vermelding van uw naam en adres.
Volgende pagina: Statuten HVW